Overholdelse af EU Taksonomien på danske ejendomme

Overholdelse af EU Taksonomien på danske ejendomme

Grønne investeringer er på dagsordenen i PFA – både ud fra kommercielle og regulatoriske hensyn. PFA har meldt ud, at vi tager vores del af pensionsbranchens betingede tilsagn om at investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2030.

Dokumentation for overensstemmelse med Taksonomiens kriterier er blevet sendt til godkendelse hos tredjepart, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der vurderes som førende på udførelse af dette i Danmark. PFA har – i samarbejde med konsulenthuset ESG Implementation – udarbejdet en menneskerettigheds-due diligence retningslinje og en risikoscreening for at sikre efterlevelse af Taksonomiens (og dermed Rådets) kriterier for de sociale minimumsgarantier.