Investeringsstrategi med fokus på megatrends

Den overordnede investeringsstrategi er at skabe en veldiversificeret ejendomsportefølje i forhold til ejendomstype og geografi. Vi har primært fokus på sektorer kendetegnet ved attraktive langsigtede fremtidsudsigter, tydelige konkurrencemæssige fordele, og som er understøttet af megatrends. Derudover arbejder vi altid ud fra en strategi om direkte ejerskab, så vi kan sikre den rette kvalitet.

Byggeri, udlejning og konceptudvikling

Ejendomme med god beliggenhed og med stabiliseret drift og udlejning er særligt attraktive for danske og udenlandske investorer, der ønsker at investere passivt i et sikkert og inflationsjusteret cash-flow.

PFA Ejendomme er en aktiv ejendomsinvestor med fokus på build-to-core projekter, dvs. hvor samspillet mellem ejendomsudvikling, udlejning og konceptudvikling skal sikre højere risikojusterede afkast sammenlignet med investeringer i færdigopførte ejendomme.

Som langsigtet investor bliver en del af udviklingsgevinsten investeret tilbage i ejendommene for at langtidssikre ejendommene med henblik på drift, kvalitet og bæredygtighed.

 

Investeringsappetit

PFA-koncernen investerer i ejendomme i ind- og udland. Ejendomsinvesteringerne skal være med til at øge risikospredningen i PFA’s samlede investeringsportefølje og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til vores kunder. De samlede ejendomsinvesteringer udgør mere end 100 mia. kr., og der bliver investeret i forskellige ejendomstyper- og segmenter, som figuren nedenfor viser.