En veldiversificeret global portefølje

PFA Ejendomme har siden 2013 opbygget en ejendomsportefølje, som er spredt på ejendomssektorer, geografier og risikoprofiler. Porteføljen bliver løbende tilpasset i forhold til udviklingen på ejendomsmarkederne og i forhold til den risiko, som kunderne efterspørger. En betydelig del af porteføljen er placeret i Danmark, hvilket hænger naturligt sammen med den fordelagtige position vi har som landets største ejendomsinvestor. Ejendomsporteføljen udgør ca. 12 % af PFA Pensions samlede balance.

Porteføljen i tal

Eksponering fordelt på segment                                                       Eksponering fordelt på geografi

   
     

Porteføljeudvikling

PFA’s ejendomsportefølje har siden 2013 været i kraftig vækst. Den er primært drevet af øget fokus på unoterede investeringer som ejendomme samt en forøgelse af PFA’s samlede kapital under forvaltning. Anvendelse af fremmedfinansiering vurderes case-by-case og afhænger af de kommercielle forhold og risikoprofil for den enkelte investeringsmulighed.

Projektudvikling

PFA Ejendomme udvikler projekter i både ind-og udland. Projektudviklingen har fokus på at skabe øget afkast til vores kunder i PFA Pension, og det sker altid i samarbejde med lokale partnere i Danmark såvel som i udlandet.

Projektudvikling fordelt på geografi  Projektudvikling fordelt på sektorer