Foråret er højsæson for PFA’s aktive ejerskab

Forårsmånederne er højsæson for generalforsamlinger, og deltagelse på disse har stor prioritet for PFA, der som aktiv ejer og investor ønsker at være med til at præge selskaberne i en mere ansvarlig retning. PFA vil i 2023 stemme på over 300 generalforsamlinger, hvor man blandt andet vil sætte fokus på grøn omstilling, diversitet og arbejdsforhold, lyder det fra PFA’s Group CEO, Ole Krogh Petersen.

Med ca. 580 milliarder kroner under forvaltning og mere end en million kunder har PFA både ansvar og mulighed for at påvirke selskaber i ansvarlig og bæredygtig retning. Og det er en mulighed, som PFA ser frem til at gøre brug af, når der i de kommende måneder tages hul på en travl sæson med generalforsamlinger i verdens selskaber.

”Det aktive ejerskab er essentielt for vores tilgang til ansvarlige investeringer, for vi tror grundlæggende på, at vi får mere indflydelse ved at investere og engagere os i selskaber end ved at trække os og overlade pladsen ved beslutningsbordet til andre, som ikke nødvendigvis deler vores værdier. Herudover er generalforsamlingerne en kærkommen lejlighed til at stille spørgsmål, få viden og blive klogere på selskabernes forretning, udfordringer og muligheder,” siger Group CEO i PFA, Ole Krogh Petersen.

Kræver forandringer ikke revolutioner
Han tilføjer, at der selvfølgelig er en grænse for hvor langt, man skal strække sig, hvis virksomhederne ikke viser tegn på forbedring. Men det er også vigtigt for ham at sige, at man skal være realistisk.

”Det er klart, at der er grænser for hvor langt, vi kan strække tålmodigheden, og hvad vi vil være med til. Derfor investerer vi fx heller ikke i selskaber, der fremstiller kontroversielle våben eller regelmæssigt bryder internationale love og normer. Men ser vi på emner som diversitet, klimatransition, arbejdsforhold og ligestilling, så er det afhængigt af lande og kulturer ikke altid, at forandringen kan ske fra den ene dag til den anden. Her må man derfor være realistisk og give virksomheder tid fremfor at kræve revolutioner.”      

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor hurtigt forandringen skal ske. Det mærker PFA ikke mindst, når det kommer til olie- og gasindustrien, hvor PFA i dag har reduceret sine investeringer til udelukkende at indeholde TotalEnergies og Shell. Ifølge Ole Krogh Petersen er der en klar plan med at koncentrere investeringerne i netop disse selskaber.

”Vi har valgt at koncentrere vores olie- og gas-investeringer i to europæiske selskaber, fordi det giver os mulighed for at følge dem tæt og tale med større stemme. Samtidig er begge selskaber af uafhængige eksperter vurderet til at være blandt de mest ambitiøse i sektoren i forhold til denne grønne omstilling. Eksempelvis er de begge langt fremme, når det kommer til udvikling af grønne brændstoffer, CO2-lagring og opsætning af ladestandere, som er vigtige for overgangen til en mere fossilfri verden. Så længe vi kan se en positiv udvikling og oplever en konstruktiv dialog, så mener vi, at vores engagement er berettiget. Det betyder ikke, at vi er begejstret for alt, hvad de laver. Men man skal også være pragmatisk og have in mente, at vi ikke afskaffer det globale behov for fossil energi ved at afskaffe dem, som producerer den,” siger Ole Krogh Petersen.

Bæredygtighed er god forretning
Ifølge PFA’s Group CEO er PFA’s klimatilgang derfor flersporet. Der skal investeres mere i vedvarende energi, så vi får alternativer til olie og gas og undgår en grøn transition med manglende forsyningssikkerhed og eksplosivt stigende priser. Samtidig skal der arbejdes med genbrug og cirkulær økonomi, så energibehov og forbrug bliver nedsat. Og her ser han gode muligheder for både forandrings-og afkastpotentiale.

”Arbejdet med ansvarlighed kan hurtigt lyde som et arbejde, der handler om at sige nej og sætte grænser, men det handler i lige så høj grad om at se muligheder og ruste selskaberne til en virkelighed, hvor bæredygtighed i stigende grad bliver god forretning. Det er også derfor, vi som investor prioriterer det aktive ejerskab så højt. For vi mener, at hensyn til afkast og ansvarlighed i udstrakt grad går hånd i hånd - ’Doing well, by doing good’, som det populært siges. Det gælder også på klimaområdet, hvor der er store gevinster ved at omstille sig, være energieffektiv og at udvikle nye, innovative grønne løsninger,” siger Ole Krogh Petersen.

Ole Krogh Petersen er på den baggrund tilfreds med, at PFA i 2023 skruer yderligere op for det aktive ejerskab med stemmedeltagelse på mere end 300 generalforsamlinger, hvilket er en fordobling på 3 år, svarende til 80 pct. af aktieporteføljens samlede værdi. Men han understreger også, at indsatsen er tids- og resursekrævende, og at PFA derfor har en målrettet tilgang til arbejdet.

”Vi deltager dér, hvor vi vurderer, vi har mulighed for at gøre den største forskel til gavn for vores kunder, det pågældende selskab og samfundet. For hvis det skal give mening, så kræver det, at vi sætter os godt ind i selskabets forhold og udfordringer. Samtidig gør vi også en stor indsats for at opbygge partnerskaber med ligesindede investorer, da det både giver os værdifuld viden og større stemmevægt.

Bliv klogere på PFA's arbejde med samfundsansvar
Du kan læse mere om PFA 's aktive ejerskab under pfa.dk/samfundsansvar, som løbende opdateres med bl.a. selskabsdialoger og PFA’s stemmeafgivelser på generalforsamlingerne.