PFA tilslutter sig forslag om, at byggeriet skal leve op til Parisaftalen

PFA, som er Danmarks næststørste ejendomsinvestor med investeringer for ca. 67 mia. kr., har tilsluttet sig klimainitiativet Reduction Roadmap 2.0, der arbejder for et lovkrav om, at nybyggeri i Danmark skal leve op til Parisaftalen.

Ejendomssektoren står i dag for op mod 30 procent af CO2-udledningerne i Danmark.  Et vigtigt skridt i retning af at nå i Parisaftalen er derfor at nedbringe klimaaftrykket fra nybyggeri. 

Derfor tilslutter PFA sig nu Reduction Roadmap 2.0, der er et klimainitiativ, som arbejder for et lovkrav om, at nybyggeri i gennemsnit højest må udlede 5,8 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år. fra 2025. I dag er lovkravet, at man højest må udlede 12 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år.

”Vi støtter i PFA op om Parisaftalen og har en målsætning om at nedbringe CO2-ledningen fra vores danske ejendomme med 35 procent inden 2025 sammenlignet 2019. Men skal vi i mål med en grønnere ejendomssektor, er det helt centralt med nogle ambitiøse fælles spilleregler for CO2-reduktioner. Initiativet fra Reduction viser en god vej til, hvordan byggesektoren kan bidrage til, at Parisaftalens 1,5 gradsscenarie overholdes,” siger Peter Morgan, ejendomschef i PFA.

Det er ingeniørvirksomheden Artelia og arkitektvirksomhederne CEBRA og EFFEKT, der er initiativtagere til Reduction Roadmap 2.0, som er målrettet opførelsen af nye parcelhuse, etageboliger og kontorbyggerier i Danmark.

"Når investorer som PFA tilslutter sig med en portefølje på over 60 milliarder, er det tydeligt, at byggeri, der flugter med Paris-aftalen, er skalerbart. Det er pengene, der sætter retningen, og rykker investeringerne sig, flytter branchen med. Derfor er vi selvfølgelig utroligt glade for, at PFA sammen med snart 600 virksomheder ønsker at ændre lovgivningen, så vi kan flytte branchen hurtigt og i fællesskab,” siger Mikkel Schlesinger, der er medstifter af Reduction Roadmap og partner i CEBRA.

Afkast og bæredygtige investeringer går hånd i hånd

PFA har i en årrække arbejdet med forskellige bæredygtighedstiltag - f.eks. er alle PFA-ejendomme siden 2019 blevet certificeret med DGNB-guld, der bygger på FN’s definition af bæredygtighed. PFA tager også højde for den såkaldte EU-taksonomi, der stiller en række krav til bl.a. modvirkning af klimaforandringer, biodiversitet og ordentlige arbejdstagerforhold. I februar 2024 kunne PFA derfor meddele, at ejendomme til værdi af over 15 mia. kr. nu er klassificeret som bæredygtige investeringer i forhold til EU-taksonomien. 

”En meget stor del af Danmarks investeringskapacitet ligger i pensionssektoren. Det giver os et stort ansvar for at forvalte disse midler ansvarligt. Samtidig tror vi fuldt og fast på, at bæredygtige investeringer i ejendomme og afkast går hånd i hånd, og vi oplever i stigende grad, at danskerne og virksomhederne efterspørger ejendomme, som lever op til høje miljø- og klimastandarder,” siger Peter Morgan.